موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان (به غیر از ورودیهای جدید)‎

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مؤسسه (غیر از ورودیهای جدید) میرساند، مطابق تقویم آموزشی انتخاب واحد نیمسال 961  از ساعت 10 صبح روز یکشنبه 96/6/19  آغاز گردیده و تا ساعت 24 روز پنجشنبه 95/6/23 از طریق سیستم اینترنتی آموزشی سما انجام خواهد پذیرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر به کارشناسان گروه مراجعه نمایید.
 
 
 
گروه های عمران و صنایع: سر کار خانم شاه حسینی  داخلی 250
گروه های معماری و مدیریت پروژه: سرکار خانم رودی  داخلی 252
 
 

 

 
 
 
آموزش مؤسسه