موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد 1396‎ Featured

موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی (دانشگاه سطح یک کشور بر اساس رتبه بندی سال 1394 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در رشته های کارشناسی ارشد زیر از طریق سازمان سنجش آموزش کشور دانشجو می پذیرد.
 
•  مهندسی معماری  کد رشته:  25092
  مدیریت پروژه و ساخت  کد رشته:  25424
  طراحی شهری کد رشته: 26052
  مهندسی عمران – سازه   کد رشته:  21288
  مهندسی عمران – زلزله  کد رشته:  21332
  مهندسی عمران – ژئوتکنیک کد رشته: 21354
  مهندسی عمران – مدیریت ساخت  کد رشته:  21417
  مهندسی عمران – راه و ترابری کد رشته:  21370
  مهندسی عمران – حمل و نقل  کد رشته:  21405
  مهندسی عمران –سازه های هیدرولیکی  کد رشته:  21397
  مهندسی عمران –منابع آب  کد رشته:  21379