موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

رتبه خوب مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی در نظام رتبه‌بندی جهانی (Renking Web Of Universities) وبومتریکس

در نظام رتبه بندی جهانی و بومتریکس (Renking Web Of Universities)

مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی بالاتر از دانشگاه های صنعتی اراک، صنعتی قم، گرمسار و دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب تهران، دانشگاه شمال و دانشگاه ایوانکی قرار گرفته است.

رتبه بندی وبومتریک شاخصی است برای رتبه بندی وب سایتهای دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی دنیا که توسط آزمایشگاه سایبرمتریک (CINDOC) واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا تهیه شده است. وبومتریک دانشگاه های دنیا را بر اساس اطلاعات مبتنی بر وب آنها سالیانه دو بار در دی ماه و تیر ماه تحلیل می کند.

وبومتریکس اولین بار در سال ۲۰۰۴ انجام شد و بر اساس شاخصی مرکب از چندین پارامتر به منظور رنکینگ وب سایت دانشگاه ها تهیه شد. این پارامتر ها در حال حاضر عبارتند از:

    حجم اطلاعات موجود بر روی وب  (Size)
    قابلیت دسترسی  (Visibility)
     فایلهای محتوایی  (Rich Files)
    تعداد مقالات و رتبه علمی در گوگل (Google Scholar)

در فهرست نظام رتبه بندی جهانی وبومتریکس، دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبۀ اول ملی و 511 جهان قرار گرفته است. پس از دانشگاه تهران (532 جهانی)، دانشگاه‌های صنعتی شریف (567 جهانی)، صنعتی امیرکبیر (863 جهانی)، و علم و صنعت ایران (866 جهانی) در رتبه‌های سوم تا پنجم ملی قرار دارند.
این فهرست نشان می دهد که مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی در بین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور بالاتر از بسیاری از دانشگاه های سراسری نیز می باشد. رتبه مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی بالاتر از دانشگاه صنعتی اراک، دانشگاه صنعتی قم، دانشگاه گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب تهران، دانشگاه شمال و دانشگاه ایوانکی قرار گرفته است.
مسلماً مقالات ارائه شده در ژورنالهای معتبر توسط اساتید برجسته مؤسسه در این رتبه بندی بسیار مؤثر بوده است