موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

فراخوان ثبت نام "کارگاه روش تحقیق، مقاله نویسی و پروپوزال نویسی" ویژه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد

فراخوان ثبت نام "کارگاه روش تحقیق، مقاله نویسی و پروپوزال نویسی" ویژه کلیه

دانشجویان کارشناسی ارشد مؤسسه - 24 آذر ماه - سالن اجتماعات مؤسسه

 

 

 

دانشجویان رشته های کارشناسی ارشد عمران میتوانند جهت ثبت نام به سرکار خانم شاه حسینی (داخلی 250) مراجعه نمایند. دانشجویان رشته های کارشناسی ارشد معماری و مدیریت پروژه نیز میتوانند جهت ثبت نام به سرکار خانم رودی (داخلی 235) مراجعه نمایند.