موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

اطلاعیه شماره 1 امتحانات پایان نیمسال اول 97-96

 
در جهت انتظام بخشي هرچه بيشتر برگزاري امتحانات، کلیه دانشجویان مؤسسه میبایست نسبت به ايجاد شرايط أخذ كارت ورود به جلسه امتحانات از هم اكنون اقدام نموده و جهت دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات از روز یکشنبه 96/10/10 به سیستم آموزش سما مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت در جلسات امتحانات بدون همراه داشتن کارت ورود به جلسه ممکن نخواهد بود.
 
دلایل عدم صدور "کارت ورود به جلسه" آزمون پایان ترم 961 
 
️ عدم تکمیل مدارک آموزشی در واحد بایگانی (اصل مدرک تحصیلی دوره گذشته)
️ عدم تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه برای دانشجویان پسر (دریافت نامه معافیت تحصیلی)
️ عدم تسویه حساب مالی دانشجویان با واحد مالی مؤسسه
 
دانشجویان محترم دقت داشته باشند، در تمامی شرایط فوق سیستم آموزش برای نامبردگان مسدود خواهد بود، صدور کارت ورود به جلسه ممکن نبوده و دانشجو از شرکت در جلسه آزمون منع خواهد شد. لذا کلیه دانشجویان می بایست جهت جلوگیری از هرگونه مشکلی، تا قبل از شروع امتحانات نسبت به رفع موانع صدور کارت ورود به جلسه آزمون پایان ترم اقدام نمایند. بدیهی است اداره امتحانات به هیچ وجه اجازه حضور
در جلسات آزمون را به دانشجویانی که کارت ورود به جلسه نداشته باشند نخواهد داد.
 
شماره تلفن واحدهای مختلف مؤسسه:
 
واحد بایگانی: داخلی 254 سرکار خانم اصانلو
امور مالی: داخلی 242 و 257 سرکار خانم میراخورلی
واحد نظام وظیفه: داخلی 248 جناب آقای جاویدپور
کارشناس آموزش عمران و صنایع: داخلی 250 سرکار خانم شاه حسینی
کارشناس آموزش معماری و مدیریت: داخلی 235 سرکار خانم رودی
روابط عمومی مؤسسه: داخلی 201 سرکار خانم وکیلی