موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

اطلاعیه شماره 2 امتحانات پایان نیمسال اول 97-96

ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی از درگاه خداوند سبحان، توجه کلیه دانشجویان محترم را به رعایت دقیق موارد زمان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول 97-96 جلب می نماییم:

1-تمامی امتحانات مطابق کارت ورود به جلسه آزمون، در ساعت مقرر و در محل مؤسسه برگزار خواهد شد. زمان شروع امتحان برابر ساعات اعلام شده خواهد بود و از ورود دانشجو بعد از ساعت مقرر به جلسه امتحان اکیدا خودداری خواهد شد . لذا توصیه می شود حداقل 10 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحان حضور داشته باشید.

2- براساس مصوبه شورای آموزشی مؤسسه و به منظور وحدت رویه در زمان ورود دانشجویان در جلسه امتحانی مقرر گردید مسئولین آموزش، 10 دقیقه بعد از زمان آغاز رسمی امتحان نسبت به حضور و غیاب دانشجویان اقدام نمایند. چنانچه دانشجویی تا 10 دقیقه بعد از شروع امتحان با تاخیر مراجعه نماید، به تشخیص مسئول برگزاری امتحانات حق ورود به جلسه امتحان را دارد. ولی از ورود دانشجویانی که بعد از دقیقه دهم مراجعه می نمایند باید اکیداً جلوگیری و غیبت منظور گردد. مسئولیت اجرای دقیق این مصوبه به عهده آموزش مؤسسه می باشد.

تبصره: دانشجو پس از ورود به جلسه و پس از توزیع سوالات، حق خروج از جلسه قبل از امضاء صورتجلسه و تحویل برگه را نخواهد داشت.

3 ـ همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی در جلسه امتحان ضروری است. در غیر این صورت از شرکت در جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.

4 - همراه داشتن کیف دستی و هرگونه کتاب، جزوه، نوشته، ماشین حساب با قابلیت پخش تصویر و هرگونه وسیله الکترونیکی صوتی، مخابراتی و وسایل مشابه، همچنین صحبت نمودن در هنگام برگزاری امتحانات، نوشتن هرگونه مطلبی روی دست ها و موارد مشابه، تخلف و یا تقلب محسوب می گردد و با متخلفین طبق مقررات کمیته انضباطی برخورد خواهد شد.

تبصره : همراه داشتن کتاب، جزوه و ماشین حساب که قبلا مجاز بودن آن از سوی استاد مربوطه به اداره آموزش اعلام شده بلامانع است.

5 - در جلسه امتحاناتی که استفاده از ماشین حساب مجاز اعلام شده است، رد و بدل نمودن ماشین حساب غیرمجاز بوده و در صورت مشاهده تخلف و یا تقلب محسوب می گردد.

6 - تخلف و یا تقلب در امتحان در کمیته انضباطی بررسی و مطابق بند ب ماده 6 آیین نامه انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.

7 - عدم حضور دانشجو در جلسه امتحان در زمان تعیین شده (غیبت امتحانی) با عنایت به آیین نامه آموزشی موجب حذف آن درس خواهد شد.

8 ـ از کلیه دانشجویان محترم انتظار می رود که در جهت حسن اجرای امتحانات همکاری لازم را با نمایندگان آموزش و مراقبین داشته باشند.


با آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان عزیز
آموزش مؤسسه