موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

فراخوان ثبت نام در مرحله دوم تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد - بهمن 1396

بدینوسيله‌ به ‌اطلاع‌ داوطلبان‌ شركت‌كننده در آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته سال 1396 که در آزمون مذکور ثبت‌نام و در جلسه امتحانی حاضر بوده‌اند مي‌رساند، جهت انتخاب كدرشته محل‌هاي مورد علاقه از كدرشته‌هاي امتحاني مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند از روز سه‌شنبه مورخ 96/11/17 لغايت شنبه مورخ 96/11/21 به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh . org مراجعه و با توجه به رشته امتحاني خود، نسبت به  انتخاب کد رشته محل های خود اقدام نمايند.