موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

امضای تفاهم نامه تبادل دانشجو مابین دانشکده معماری دانشگاه ساپینزای ایتالیا و دانشکده معماری مؤسسه‎

 

به همت مدیریت روابط عمومی و روابط بین الملل مؤسسه جناب آقای دکتر اصانلو ، تفاهم نامه تبادل دانشجو "Student Exchange Agreemnet" مابین دانشکده معماری دانشگاه ساپینزای ایتالیا و دانشکده معماری مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی در دانشگاه ساپینزا امضا گردید.