موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

فراخوان پذيرش دانشجو در دوره كارشناسي ارشد بدون آزمون (سهميه استعدادهاي درخشان)‎

 

فراخوان پذيرش دانشجو در دوره كارشناسي ارشد سهميه استعدادهاي درخشان مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی

(سال تحصيلي 98-97)

 

 

مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی (سطح 1 در طرح رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات غیر انتفاعی سال 94 وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری)، در راستاي اجراي سياستهاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان و به استناد بخشنامه شماره 77948/ 21مورخ 1393/05/05 ، از بين دانش آموختگان و دانشجويان نيمسال آخر مقطع كارشناسي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور متقاضي استفاده از تسهيلات پذيرش بدون آزمون استعداد درخشان در سال 1397 در رشته هاي مندرج در انتهاي اين اطلاعيه دانشجوي بدون آزمون مي پذيرد. متقاضيان محترم پس از مطالعة دقيق آيين نامه و در صورت داشتن شرايط، می توانند تا تاریخ 97/03/30 از طریق کارشناس آموزش مؤسسه سرکار خانم زلیکانی (داخلی 247) اقدام به ثبت نام نمایند.

 

1-       مهندسی معماری

2-       طراحی شهری

3-       مدیریت پروژه و ساخت

4-       مهندسی عمران - سازه

5-       مهندسی عمران - زلزله  

6-       مهندسی عمران – ژئوتکنیک (خاک و پی)

7-       مهندسی عمران – حمل و نقل

8-       مهندسی عمران – راه و ترابری

9-       مهندسی عمران- مدیریت ساخت

10-     مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

11-     مهندسی عمران – مدیریت منابع آب

 

-

دریافت فرم