موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

اطلاعیه شروع انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 (به غیر از ورودیهای جدید)

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مؤسسه (غیر از ورودیهای جدید) میرساند، مطابق تقویم آموزشی انتخاب واحد نیمسال 971 از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 97/6/20  آغاز گردیده و تا ساعت 24 روز پنجشنبه 97/6/22 از طریق سیستم اینترنتی آموزشی سما انجام خواهد پذیرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر به کارشناسان گروه مراجعه نمایید.