موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

اطلاعیه تعویق تاریخ آزمون معرفی به استاد از 18 مهر به 25 مهر ماه

با توجه به درخواست جمعی از دانشجویان مبنی بر دادن مهلت بیشتر برای مطالعه دروس آزمون معرفی به استاد، بدینوسیله به اطلاع می رساند تاریخ این آزمون از 18 مهر 97 به 25 مهر 97 ساعت 10 صبح تغییر یافته است.

از کلیه دانشجویان خواسته می شود ضمن مطالعه دروس خود در این تاریخ مشخص شده در محل سالن امتحانات حضور بهم رسانید.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی