موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

فرآیند دریافت وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان ویژه نیمسال 971

اطلاعیه جدید مالی:

قابل توجه دانشجویان قدیمی و جدید الورود متقاضی وام شهریه در ترم 971:

مدارک مورد نیازبرای درخواست وام:

1.      پرکردن فرم شماره (1) و (2) درخواست وام (در سایت موسسه موجود می باشد)

2.      نام و کد شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران (بانک شهر سکونت دانشجو)

3.      کپی شناسنامه

4.      کپی کارت ملی

  تمامی مدارک فوق تا تاریخ 10/8/1397 تحویل امور مالی دانشگاه شود.

 

 

بخشنامه و مراحل دریافت وام در فایل شیوه نامه موجود می باشد.

 

امور مالی