موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

اطلاعیه امتحانات پایان نیمسال 971 - ویژه تمامی مقاطع تحصیلی‎

 

 

اطلاعیه امتحانات پایان ترم 971

 

ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی از درگاه خداوند سبحان، توجه کلیه دانشجویان محترم را به رعایت دقیق موارد زیر در طول انجام امتحانات پایان ترم نیمسال اول 98-97 جلب می نماید. از کلیه دانشجویان محترم انتظار می رود، که برای حسن اجرای امتحانات همکاری لازم را با مسئولین آموزش و مراقبین داشته باشند.

 

1-    زمان شروع امتحان برابر ساعات اعلام شده خواهد بود و از ورود دانشجو بعد از ساعت مقرر به جلسه امتحان اکیداً خودداری خواهد شد. لذا توصیه می شود حداقل 5 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحان حضور داشته باشید.

2-     براساس مصوبه شورای مؤسسه و به منظور وحدت رویه در زمان ورود دانشجویان در جلسه امتحانی، مقرر گردید مسئولین برگزاری امتحانات 10 دقیقه بعد از زمان رسمی شروع امتحان نسبت به حضور و غیاب دانشجویان اقدام نمایند. چنانچه دانشجویی تا 10 دقیقه بعد از شروع امتحان با تأخیر مراجعه نماید، به تشخیص مسئول برگزاری امتحانات حق ورود به جلسه امتحان را دارد. ولی از ورود دانشجویانی که بعد از دقیقه دهم مراجعه می نمایند باید اکیداً جلوگیری و غیبت منظور گردد. مسئولیت اجرای دقیق این مصوبه به عهده مسئولین برگزاری امتحانات می باشد. لازم به ذکر است، دانشجو پس از ورود به جلسه و پس از توزیع سؤالات حق خروج از جلسه قبل از امضاء صورتجلسه و تحویل برگه را نخواهد داشت.

3-    همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان (ممهور به مهر امور مالی) و کارت دانشجویی در جلسه امتحان ضروری است. در غیر این صورت از شرکت در جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.

4-    همراه داشتن کیف دستی و هرگونه کتاب، جزوه، نوشته، ماشین حساب با قابلیت پخش تصویر و هرگونه وسیله الکترونیکی صوتی، مخابراتی و وسایل مشابه، همچنین صحبت نمودن در هنگام برگزاری امتحانات، نوشتن هرگونه مطلبی روی دست ها و موارد مشابه، تخلف و یا تقلب محسوب می گردد و با متخلفین طبق مقررات کمیته انضباطی برخورد خواهد شد. لازم به ذکر است، همراه داشتن کتاب، جزوه و ماشین حساب که قبلا مجاز بودن آن از سوی استاد مربوطه به اداره آموزش اعلام شده بلامانع است. در جلسه امتحاناتی که استفاده از ماشین حساب مجاز اعلام شده است، رد و بدل نمودن ماشین حساب غیرمجاز بوده و در صورت مشاهده تخلف و یا تقلب محسوب می گردد.

5-     تخلف و یا تقلب در امتحان در کمیته انضباطی مؤسسه بررسی و مطابق آیین نامه انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.

6-    شماره صندلی دانشجو در هر آزمون، صبح روز آزمون بر روی تابلوهای اعلانات امتحانات نصب خواهد شد و دانشجو میبایست بر روی صندلی اختصاص یافته ی خود بنشیند.

7-    عدم حضور دانشجو در جلسه امتحان در زمان تعیین شده (غیبت امتحانی) با عنایت به آیین نامه آموزشی مؤسسه موجب حذف آن درس خواهد شد.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی