موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

آزمایشگاه مکانیک خاک

 

مکانیک خاک شاخه‌ای از علوم مهندسی است که به مطالعه خواص خاک و رفتار آن تحت تنش و کرنش در شرایط ایده‌آل می پردازد و دانشی است که نام آن با آزمایش و تجربه پیوند خورده است؛ چرا که شناخت خواص مهندسی خاک‌ها غیر از این راه میسر نیست. در مهندسی ژئوتکنیک، طراحی و تحلیل سازه‌های خاکی، مانند سدهای خاکی، دیوارهای حائل، شیروانی‌ها و انواع پی بر پایه‌ی تئوری مکانیک خاک و پارامترهای آزمایشگاهی خاک است.

برای طراحی شالوده‌ای که بار مشخصی از سازه را حمل می‌کند، باید از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی لایه‌های مختلف خاک زیر شالوده مطلع بود.

مطالعات ژئوتکنیکی جهت شناسایی وضعیت خاک در یک پروژه به طور کلی شامل دو مرحله عملیاتژئوتکنیکصحرايي وآزمایش‌هایآزمايشگاهي می‌باشد.دانشجویان مهندسی عمران در آزمایشگاه مکانیک خاک با هر دو گروه آزمایشات آشنا می‌شوند و بدین وسیله ارتباط مستقیمی با مطالب نظری بحث شده در دروسی نظیر مکانیک خاک، طراحی روسازی راه، پی سازی و ... برقرار نموده و با دید بازتری مبادرت به طراحی می نمایند.

 

 

درس آزمایشگاه مکانیک خاک زیر نظر جناب آقای مهندس صادق قوامی‌جمال ارائه می‌شود. با توجهات زیادی که جناب آقای دکتر هرمز فامیلی ریاست محترم مؤسسه به بخش آزمایشگاههای مؤسسه داشته‌اند و با تلاش و پیگیری جناب آقای مهندس قوامی‌جمال، آزمایشگاه مکانیک خاک به منظور انجام آزمایش‌های معمول درس آزمایشگاه مکانیک خاک و همچنین جهت انجام تحقیقات و پروژه‌های کارشناسی ارشد تکمیل و تجهیز گردید. 

 

برخی از آزمایشاتی که دانشجویان با آنها در این آزمایشگاه آشنا می‌شوند عبارتند از:

تعیین درصد رطوبت خاک

تعیین چگالی بخش جامد خاک

به دست آوردن منحنی دانه بندی خاک به روش الک و هیدورمتری

آزمایش حدود اتربرگ - شامل حد روانی، حد خمیری، و حد انقباض

آزمایش تراکم استاندارد

تعیین دانسیته در محل به روش مخروط ماسه

آزمایش برش مستقیم

آزمایش فشاری محصورنشده

آزمایش تحکیم

آشنایی با آزمایش های سه محوری UU , CD , CU

آزمایش هم ارز ماسه

تعیین نسبت باربری کالیفرنیا CBR

 

 

 

 

 


http://asihe.ac.ir/index.php/fa/%D8%A2%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9