موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

اطلاعیه

 

اطلاعیه مالی

 

دانشجویانی که تاکنون نسبت به تسویه حساب شهریه خود اقدام نکرده اند خواهشمند است تا تاریخ 1397/03/05 به امور مالی مراجعه و اقدام لازم معمول دارند.در غیر اینصورت تمام واحدهایشان حذف گردیده و مرخصی تحصیلی صادر خواهد شد.