موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

تقویم آموزشی و ساعات اداری

 

 

دانشجویان و فارغ التحصیلان عزیز دقت داشته باشند که در ایام ثبت نام ، اداره فارغ التحصیلان تعطیل بوده و انجام کارهای مربوط به فارغ التحصیلی به بعد از این ایام موکول میشود. اداره آموزش "