موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

اساتید و اعضاء هیأت علمی

 

دکترهرمز فامیلی

گروه مهندسی عمران سازه

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکترحسن اصانلو

گروه معماری و شهرسازی

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکترمنصور فلامکی

گروه معماری و شهر سازی

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکترشمس نوبخت دوران

گروه عمران - راه و ترابری

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر علیرضا خالو

گروه مهندسی عمران - سازه

وب سایت یا پست الکترونیکی

Image result for ‫محسن تدین‬‎

دکترمحسن تدین

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتررضا راستی اردکانی

گروه مهندسی زلزله

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر صابر زرین کمر

گروه فیزیک

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکترسعید تیز قلم زنوزی

گروه مهندسی معماری و شهرسازی

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکترکیانوش سامانی پور

گروه مهندسی عمران سازه

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکترشاهپور فولادی راد

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکترمازیار فهیمی

گروه مهندسی عمران - سازه

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر اسماعیل طلایی

گروه مهندسی مرمت معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر حامد سرکرده

گروه مهندسی عمران 

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر عبدالحسین حداد 

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر غلامرضا شوبیری

گروه مهندسی آب وفاضلاب

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر حسین امام جمعه

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

Image result for ‫زکریا واعظی‬‎

دکتر زکریا واعظی

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر میثم فاضلی

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونی

دکتر بهنود برمایه ور

گروه مهندسی مدیریت پروژه و مدیریت ساخت

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر علی اصغر قلی زاده

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر طوفان جعفری

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر محسن عبادی

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر افشین حسینی

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر علی دلنواز

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر شیما اسدی

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر کیوان بمانا

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر عیلرضا مومنی

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر محمد حسین مبینی

گروه مهندسی عمران-سازه

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر مهدی جورابلو

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر کورش مهدی زاده

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس پیام حسینی

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر مهدی ابوالی

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر حامد شیخ طاهری

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر بهرنگ بهاربین

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر محسن دولتی

گروه مهندسی معماری و شهرسازی

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر منا احمدی

گروه ادبیات فارسی

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر مهدی محرمی

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکترامیر شورکابی

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر محمدباقر افشاربکشلو

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

حجت اسلام عزت الله واعظی

گروه معارف اسلامی

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر یعقوب علیپور

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس علیرضا فرخی

گروه مهندسی عمران منابع آب

وب سایت یا پست الکترونیکی

آقای هدایت الله ستوده

گروه علوم انسانی

وب سایت یا پست الکترونی

مهندس علی فریور

گروه عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکترفاطمه رکنی

گروه مهندسی صنایع

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس محمد مهدی زواره محمدی

گروه معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس علی اصغر معمم

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

خانم نرگس زرین کمر

گروه معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی


مهندس حمید جهانبخش

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیک

مهندس صادق قوامی جمال

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس محمدمهدی سلامت راد

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس هادی نادری

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس ساناز پورفرزاد

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس النا زارعی

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر زهرا نوری

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس ساسان معصومی

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس علی دهقانپور

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس همایون احمدی

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس بابک زمانزاده

گروه مهندسی معماری

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس امیر رضایی

گروه عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس محمد سعید عندلیب

گروه عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس محمد گنجی

گروه عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس امیر ثامنی

گروه عمران

وب سایت یا پست الکترونیک

دکتر یعقوب علیپوری

گروه عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس بهادر ضیایی مهر

گروه عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس سید محمد حسین حسنی

گروه عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس محمد رضا اشرفی گل

گروه عمران

وب سایت یا پست الکترونیک

خانم  زهره شمسینی غیاثوند

گروه علوم انسانی

وب سایت یا پست الکترونیکی

دکتر طاهره چالدره

گروه علوم انسانی

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس علی عرب عامری

گروه علوم انسانی

وب سایت یا پست الکترونیکی

آقای ماشالله رحیمیان

گروه تربیت بدنی

وب سایت یا پست الکترونیکی

خانم حوریه گلینی

گروه تربیت بدنی

وب سایت یا پست الکترونیکی

خانم مهدیه جورابلو

گروه علوم انسانی

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس مهدی دیهیم

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی

مهندس علی محمدی

گروه مهندسی عمران

وب سایت یا پست الکترونیکی