موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

بخش مهندسی عمران

بخش مهندسی عمران به عنوان اولین بخش مؤسسه در سال 1385 تأسیس شده است و بزرگترین بخش مؤسسه با بیش از 800 دانشجو در مقاطع مختلف

می باشد . این بخش کار خود را با برگزاری دوره های کاردانی آغاز نمود و در طول هفت سال با تمرکز بر بهبود مستمر کیفیت آموزشی سعی در

پرورش نیروهای متخصص نمود. هم اکنون بخش مهندسی عمران علاوه بر دوره های کاردانی و کارشناسی دارای 4 رشته در مقطع کارشناسی ارشد

می باشد. هدف اصلی بخش مهندسی عمران ارتقای سطح آموزش ارائه شده به دانشجویان است که ازطریق جذب هیأت علمی با تجربه و همچنین

استفاده از نیرو و انگیزه اساتید جوان ممکن خواهد شد. به علاوه این بخش با فراهم کردن امکانات آموزشی نظیر آزمایشگاه ها و کارگاه ها سعی

دارد در کنار افزایش دانش نظری دانشجویان به جنبه های عملی گرایشهای مختلف مهندسی عمران نیز توجه داشته باشد. بخش مهندسی عمران

دارای 8 عضو تمام وقت هیأت علمی( 5 استاد یار و 3 مربی ) می باشد. ضمناً 70 عضو هیأت علمی مدعو و 6 کارمند و تکنسین از فعالیت دانشکده

پشتیبانی می نمایند. رشته های زیر مجموعه این بخش عبارتند از:

کارشناسی ارشد

     مهندسی عمران - سازه

  مهندسی عمران- مدیریت ساخت

     مهندسی عمران  راه و ترابری

   مهندسی عمران  مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران - زلزله

مهندسی عمران - ژئوتکنیک(خاک و پی)

 

مهندسی عمران  مدیریت منابع آب

 

مهندسی عمران  حمل و نقل

 کارشناسی پیوسته

 

   مهندسی عمران  عمران

     مهندسی عمران - نقشه برداری

    مهندسی مدیریت پروژه 

کارشناسی ناپیوسته

   مهندسی تکنولوژی عمران  عمران

     مهندسی تکنولوژی عمران  ساختمان

      کاردانی پیوسته

      ساختمان  کارهای عمومی ساختمان