موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

مرکز رایانه

معرفی سایت و اینترنت دانشگاه

سايت کامپیوتر دانشگاه شامل 45 دستگاه کامپيوتر و سه اتاق سایت که سایت شماره(1) با ظرفيت14دستگاه جهت استفاده دانشجویان و در صورت نیاز برگزاری کلاس ، سایت شماره(2) با ظرفيت16دستگاه کامپیوتر جهت استفاده دانشجویان و در صورت نیاز برگزاری کلاس و سایت شماره(3) با ظرفيت15دستگاه کامپیوتر همراه با ویدئو پروژکتور و نرم افزارهای مورد نیاز رشته های معماری و عمران جهت برگزاري واحدهاي درسي میباشد. دانشجویان میتوانند پرینت درسی خود را از سایت شماره(2) تهیه نمایند.

استفاده از اینترنت دانشگاه

  1. 1.امکان استفاده ازاینترنت بیسیم در ساختمان معماری وجود دارد اینترنت بیسیم ساختمان عمران در تاریخ 93/07/02 راه اندازی شده است.
  2. 2.استفاده از اینترنت برای دانشجویان با اختصاص کد کاربری و رمز عبور امکان پذیر است.
  3. 3.مسئولین سایت در هر صورت با دانشجویان محترم جهت استفاده از سایت همکاری کرده و امکانات را در اختیار دانشجویان قرار میدهند.

مسئول مرکز رایانه 

سرکار خانم کیائی

ساعت سایت جهت استفاده دانشجویان

   از ساعت 8 الی 16:45 روزهای کاری دانشگاه