موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

ارسال مقالات

با عرض سلام
 
با کمال مسرت به اطلاع میرساند معاونت آموزشی و پژوهشی مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی از کلیه اساتید، دانشجویان، صاحب نظران و پژوهشگران برای ارسال مقالات علمی خود جهت چاپ در فصلنامه علمی تخصصی دانش کاو دعوت بعمل می آورد. این معاونت در صدد کسب مجوز "علمی پژوهشی" در آینده نزدیک برای این نشریه میباشد. به زودی سایت اینترنتی و سامانه هوشمند دریافت مقالات راه اندازی خواهد شد. لذا خواهشمند است تا آن زمان مقالات خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید:

 

daneshkav @asihe.ac.ir