موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

هیات امنا

 

اعضای هیأت امنا به شرح زیر می باشند:

دکتر علیرضا باقری:ریاست هیات امنا و دانشیار دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تهران                                      

دکتر علی خیر الدین:نماینده مقام وزارت علوم،تحقبقات و فناوری واستاد دانشکده عمران دانشگاه سمنان                               

دکتر علی اکبر رمضانیان پور:ستاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه امیر کبیر                                                                

دکتر محمد شکرچی زاده: دانشیار دانشکده عمران دانشگاه نهران و ریاست مرکز تحقیقات راه وشهرسازی                              

                                                                                                                                                 

 هدایت الله ستوده:نماینده هیات موسس در هیات امنا                                                                                               

 

حجت الاسلام و المسلمین عزت الله واعظی ،عضو روحانی هیئت موسس                                                                                  

 

دکتر هرمز فامیلی:دبیر هیات امنا و ریاست موسسه