موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی

 

آزمایشگاه­ بتن و مصالح ساختمانی مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی در سال 1385 شروع به فعالیت نموده است. این مجموعه با در اختیار داشتن کادر مدیریتی، مشاوره و اجرایی حرفه­ای و به نام، هدف اصلی خود را که توسعه دانش بتن و مصالح ساختمانی در کشور و خصوصاً استان سمنان و شهر گرمسار می­باشد، از دو طریق مجزا دنبال می­نماید. در همین راستا میزبانی از کارهای پژوهشی دانشجویان مؤسسه و دانشجویان سایر دانشگاه­ها و مؤسسات استان در غالب پروژه­های کارشناسی ارشد از یک طرف و نیز انجام پروژه­های محوله از سوی صنعت در راستای برقراری ارتباط صنعت و دانشگاه از سوی دیگر مورد نظر این مجموعه می­باشد.

 

خدمات فنی


آزمايش‌هاي فيزيكي سيمان:

تعیین غلظت نرمال و زمان گيرش انواع سيمان

تعيين چگالی و نرمي انواع سيمان(بلين)
تعيين مقاومت فشاري و خمشی خمیر و ملات سیمان

 

آزمايش‌هاي فيزيكي و شيميايي سنگدانه­ ها:

دانه بندي
تعيين درصد رطوبت و ميزان جذب آب
تعيين ‌وزن ‌مخصوص
مقاومت‌ در برابر سايش (لس آنجلس)
تعيين سلامت سنگدانه‌ها
تعيين مقاومت در برابر ضربه و خردشدن
تعيين درصد تطويل و تورق

 

آزمايش­های آب:

تعيين مقدار كلر و سولفات
تعیین pH
 

آزمايش­های بتن:

تهيه طرح اختلاط بتن
تعيين مقاومت فشاري بتن
تعيين مقاومت كششي بتن (دونيم شدن)
تعيين اسلامپ
مقدار هواي بتن تازه
نمونه برداري از بتن تازه در محل 
مغزه گيري از بتن سخت شده

تعیین میزان نفوذ یون کلر در بتن

تعیین درصد جذب آب بتن

تعیین نرخ جذب سطحی بتن

تعیین میزان عمق نفوذ آب در بتن

 

آزمايش‌هاي غيرمخرب بتن:

اولتراسونيك
چكش اشميت

تعيين مدول الاستيسيته (استاتیکی و دینامیکی) دربتن
تعيين مقاومت الکتریکی بتن
تعيين پتانسيل خوردگي آرماتور در بتن