موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

آزمایشگاه مقاومت مصالح


آزمايشگاه مقاومت مصالح به صورت درس يك واحدی براي دانشجويان كارشناسي ارائه مي‌شود و پيشنياز آن دروس استاتيك و مقاومت مصالح است. در این درس مبنا بر این است که کلیه دانشجویان با مفاهیم مقاومت مصالح آشنایی کامل دارند.
اکثر سازه‌های مهندسی که در صنعت و زندگی روزمره به کار می روند مانند شفت‌ها، فلنج ها و آرماتورها در سازه‌های بتنی، تحت تنش، خمش و پیچش هستند و دانستن این که آیا این سازه‌ها توانایی تحمل بارهای وارده را خواهند داشت  از اهمیت بالایی در زمینه طراحی و بهره برداری سازه‌های مذکور برخوردار است. آزمایشگاه مقاومت مصالح در حالت ایده¬ال می بایست مبانی نظری تدریس شده درس مقاومت مصالح را به صورت عملی به دانشجویان ارائه نماید و تست انواع مصالح فلزی ساختمانی برای شناخت رفتار مواد در کشش، فشار، خمش، خستگی، پیچش، کمانش و غیره در حالت ارتجاعی و یا تا حد شکست در این آزمایشگاه قابل انجام باشد.
آزمایشگاه مقاومت مصالح مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی دارای دستگاه کشش میلگرد، بارگذاری الاستیک تیر و پیچش الاستیک می باشد. دستور کار حاضر به عنوان مرجع درس آزمایشگاه مقاومت مصالح که در این مؤسسه ارائه می شود خواهد بود.
                                                                           

زمستان 95

                                                                                       لینک دانلود مقاومت مصالح